Blog Archives

IS VELKONIS datu administratora instrukcija

Akualizēta Programmu kompleksa VELKONIS datu administratora instrukcija – pieejama jaunākā 3.2. versija. (aktualizēts db lomu saraksts, katrai lomai pievienots detalizēts db objektu saraksts ar nepieciešamajām tiesībām)  

Posted in Uncategorized, Velkonis

IS VELKONIS pilnveidojumi

Veikti IS VELKONIS lietojumprogrammas funkcionālo iespēju papildinājumi un lietotāju saskarnes uzlabojumi. Atbilstoši atjaunota lietotāju instrukcija (pieejama reģistrētajiem portāla lietotājiem).

Posted in Velkonis

IS VELKONIS datu apmaiņa ar SafeSeaNet

Saskaņā ar vienošanos ar Rīgas brīvostas pārvaldi ir izveidota programmatūra SafeSeaNet ziņojumu integrācijai sistēmā VELKONIS. IS VELKONIS lietotājiem ir pieejams izveidotās programmatūras apraksts – datu apmaiņas darbības principi un intergrācija IS VELKONIS darba procesos.

Posted in Velkonis

IS VELKONIS dokumentācija

Mūsu klientiem – sistēmas VELKONIS lietotājiem ir pieejamas lietotāju un administratora aktualizētas instrukcijas.

Posted in Velkonis