IS VELKONIS

Kopš 1995. gada SIA „HMS” būvē un attīsta ostu informācijas sistēmu VELKONIS, kas tiek izmantota Liepājas, Rīgas un Ventspils ostās. Visās trijās minētajās ostās tiek operatīvi reģistrēta informācija par ostās ienākošajiem (tai skaitā plānotajiem) un izejošajiem kuģiem, kuģu pārvietojumiem ostas iekšienē, veiktajām darbībām ostā, ievestajām un izvestajām kravām, pasažieriem, tehnisko dokumentu un pārbaužu kontroli u.c. informācija.
Informācijas apstrādē iesaistītas gan ostu struktūrvienības, gan kuģu aģenti u.c. ostā strādājoši uzņēmumi. Ievadītajai informācijai ir augsts ticamības līmenis, ko nosaka fakts, ka ievadītā informācija ir pamats visu ostas maksu aprēķināšanai un atbilstošu rēķinu sagatavošanai. Uzkrātā informācija pieejama gan strukturētu teksta datu veidā, gan kartogrāfiski par kuģu izvietojumu ostu akvatorijos.
Šobrīd IS VELKONIS informāciju izmanto Valsts ieņēmuma dienesta muitas struktūrvienības, Nacionālo bruņoto spēku vienības un citas iestādes.