IS VELKONIS pilnveidojumi

Veikti IS VELKONIS lietojumprogrammas funkcionālo iespēju papildinājumi un lietotāju saskarnes uzlabojumi. Atbilstoši atjaunota lietotāju instrukcija (pieejama reģistrētajiem portāla lietotājiem).

Datums Apraksts
16.12.2014 Izveidota jauna nodaļa – “Neizmantoto ierakstu attēlošana un apvienošana”, kurā aprakstītas atbilstošas katalogu datu kvalitātes uzturēšanas iespējas.
15.12.2014 Papildināta nodaļa “Izskats” – iekļauts jaunas iespējas – lietojumprogrammas grafiskās saskarnes stila izvēles apraksts.
15.12.2014 Izveidota jauna nodaļa – “Datu grupēšana”, kurā aprakstītas datu grupēšanas un hierarhiskas attēlošanas iespējas.
Posted in Velkonis